آرشیو مجلس سوگواری برای امام حسین

  • حکایتی از عنایات حسینی به نقل از بیانات آیه الله آقای حاج شیخ علی احمدی میانجی دامت برکاته:شخصی در عالم رویا، حضرت امام حسین (ع) و ابوالفضل العباس (ع) را […] 0

    مجلس سوگواری برای امام حسین

    حکایتی از عنایات حسینی به نقل از بیانات آیه الله آقای حاج شیخ علی احمدی میانجی دامت برکاته:شخصی در عالم رویا، حضرت امام حسین (ع) و ابوالفضل العباس (ع) را […]

    ادامه ...